English | 中文
加入快速信息邮件群:
第二届精英赛 - 排位赛 - 积分赛入选名单
五月 12, 2018比赛成绩
1 Xuekang Li 79
2 Frank deng 81
3 Frank Xu 86
4 Sean Deng 86
5 Michael Yu 87
6 Bingcheng Li 88
7 Joseph Pang 88
8 Richard Li 88
9 Jun Zhao 89
10 Wahoo  89
11 James Lin 90
12 Jiang yingxue 90
13 Peter Gao 90
14 Golf Song 91
15 Jonny Wu 91
16 Kevin Yang   91
17 Wilson Song 91
18 Harry  Bian 92
19 Jack Shen 92
20 Wenjie Liu 93
21 Chengxing Wang 94
22 Cissy 94
23 Derek Jin 94
24 Garrison Qu 94
25 Jie Huang 94
26 Ryder Wang 94
27 Kevin Chi 95
28 Victor Geng 95
29 Wayne Yu 95
30 Ivan Jiang 96
31 JINHUA  96
32 Xuebin Wang 96
33 Alvin Wang 97
34 Lao Xiong 97
35 Adam He 99
36 Jack li 99
37 Jian Qiang Tang         99
38 Paul Lian 99
39 Sam He 99
40 Sunny Chen 99
41  Charlie Zou  100
42 Jane Yang 100
43 Xu Chen 100
44  Jie Tao 101
45 David Huang 101
46 WeiDong Li 101
47 Daniel Fang 104
48 Eweo Li 104
49 Lao Ding 104
50 John Fung 105
51 Tony Chan 105
52 Alice Lee  106
53 David Young 106
54 Hubert Yu 106
55 Yong Liu 106
56 David Yang 107
57 Nicole 108
58 Rose 109
59 Bin Li 111
60 Charles WANG 112
61 Eric Yang 116
62 Frank Lee 117
63 Ying  119
64 Lao Luo 121
65 Kevin Yu 122
66 Christine Xu 137
67 Charlie Gao 140
     
Round 1, May 12 - AG S.   
Cut: 60